Debat Tweede Kamer over bescherming en behoud van erfgoed

Op 11 september 2018 vond in de Tweede Kamer het debat over bescherming en behoud van erfgoed plaats. Sandra Beckerman, archeologe, heeft namens haar partij de SP haar betoog gehouden en vragen gesteld aan minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maritiem erfgoed was hier een onderdeel van. Sandra Beckerman heeft de minister erop gewezen dat de problemen van onrechtmatig opgraven groot zijn en dat er zorgen zijn in Duitsland en Engeland over illegale Nederlandse duiken in oorlogsgraven. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. de Muur van Mussert en de Bunker van Seyss-Inquart. Ook herinnerde ze de minister aan een belangrijk artikel uit het Verdrag van Malta waar tot op heden weinig aandacht aan wordt besteed, namelijk Artikel 9:

Iedere Partij verplicht zich ertoe:

  1. voorlichtingscampagnes te voeren om bij het publiek besef te kweken en te ontwikkelen van de waarde van het archeologische erfgoed voor het begrip van het verleden en de bedreigingen voor dit erfgoed;
  2. de toegang van het publiek tot belangrijke bestanddelen van het archeologisch erfgoed, met name vindplaatsen, te bevorderen en het tentoonstellen aan het publiek van geselecteerde archeologische voorwerpen te stimuleren.