Artefactenjacht en expedities van Stichting Duik de Noordzee Schoon

Morgen, 14 juli 2019, komt Stichting Duik de Noordzee Schoon terug van een tiendaagse expeditie op de Noordzee die begonnen is op 5 juli 2019. Een onderdeel van deze expeditie is de zoektocht naar de Nederlandse duikboot Hr. Ms. O-13 die op 12 juni 1940 vanuit het Schotse Dundee vertrok richting Noorwegen om Duitse oorlogsschepen te onderscheppen. Aldus Trouw, die met de voorzitter van Stichting Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945, Jan Spoelstra (78), hierover gesproken heeft. Of de Nederlandse duikboot Hr. Ms. O-13 gevonden is, wordt niet duidelijk uit het artikel. Het[…]

Read more

Concretisering Wob-verzoek van 20 april 2018

Geachte directeur Wetgeving en Juridische zaken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dank voor uw brief van 25 juni 2019 met betrekking tot het buiten behandeling stellen van mijn Wob-verzoek MT-2018-049 en een nieuwe termijn voor concretisering van mijn Wob verzoek ‘Oorlogsgraven’ MT-2018-034, beide ingediend bij zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) als bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het is vervelend om te vernemen dat u het eerstgenoemde Wob-verzoek buiten behandeling heeft gesteld en ik zal mij nog beraden of ik een[…]

Read more