Concretisering Wob-verzoek van 20 april 2018

Geachte directeur Wetgeving en Juridische zaken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dank voor uw brief van 25 juni 2019 met betrekking tot het buiten behandeling stellen van mijn Wob-verzoek MT-2018-049 en een nieuwe termijn voor concretisering van mijn Wob verzoek ‘Oorlogsgraven’ MT-2018-034, beide ingediend bij zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) als bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het is vervelend om te vernemen dat u het eerstgenoemde Wob-verzoek buiten behandeling heeft gesteld en ik zal mij nog beraden of ik een[…]

Read more